برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

افزایش فالوور اینستاگرام

 

عنوان صفحه  
فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق 1  
1-1 مقدمه 2  
1-2 سوالات اصلی تحقیق 2  
1-3 هدف از اجرا 3  
1-4 توجیه ضرورت انجام طرح 3  
1-5 تعاریف واژه ها 4  
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 6  
2-1 محاسبات ابری 7  
2-2 معرفی محاسبات ابری 8  
2-3 مشخصه اصلی محاسبات ابری 10  
2-3-1 سرویس مبتنی بر تقاضا 10  
2-3-2 دسترسی وسیع به شبکه 10  
2-3-3 ائتلاف منابع 11  
2-3-4 انعطاف پذیری سریع 11  
2-3-5 سرویس اندازه گیری شده 11  
2-4 معماری سرویس گرا 11  
2-5 مدل های سرویس 12  
2-5-1 زیر ساخت به عنوان سرویس 12  
2-5-2 سکو به عنوان سرویس 14  
2-5-3 نرم افزار به عنوان سرویس 15  
2-6 مدل های پیاده سازی 17  
2-6-1 ابر عمومی 17  
2-6-2 ابر گروهی 18  
2-6-3 ابر ترکیبی 18  
2-6-4 ابر خصوصی 18  
2-7 مشخصات محاسبات ابری 19  
2-8 مزایای محاسبات ابری 21  
2-9 نقاط ضعف محاسبات ابری 24  
2-10 بررسی وضعیت محاسبات ابری درجهان از نگاه آماری 25  
2-11  یک نمونه قیمت در سیستم عامل Azure 30  
2-12 تعریف سیستم عامل 31  
2-13  انواع سیستم عامل 31  
2-13-1 سیستم عامل تک پردازنده 31  
2-13-2 سیستم عامل شبکه ای 31  
2-13-3 سیستم عامل توزیع شده 31  
2-13-4 سیستم عامل بی درنگ 32  
2-14  سیستم های توزیعی 32  
2-14-1 شفافیت 33  
2-14-2 قابلیت اطمینان 34  
2-14-3 کارایی 34  
2-14-4 مقیاس پذیری 35  
2-15  سیستم عامل های توزیعی 35  
2-15-1 الگوی مبتنی برپیام 36  
2-15-2 الگوی مبتنی بر شیء 36  
2-16  رویکرد سیستم عامل های ابری 36  
2-17  الگوی سیستم عامل ابری 37  
2-17-1 شیء ابری 37  
2-17-2 نخ 39  
2-17-3 تعامل میان شیء و نخ 39  
2-18  برنامه نویسی در مدل شیء  نخ در ابرها 40  
2-19  معماری سیستم عامل ابری 41  
2-20  برخی سیستم عامل های ابری موجود 42  
2-20-1 سیستم عامل iCloud 43  
2-20-2 سیستم عامل GlideOS 44  
2-20-3 سیستم عامل G.ho.st 45  
2-20-4 سیستم عامل JoliCloud 46  
2-20-5 سیستم عامل eyeOS 47  
2-20-6 گوگل کروم، سیستم عامل اینترنت 47
2-21  مزایا و معایب سیستم عامل های ابری مبتنی بر وب 51
2-22  مطالعه مروری بر سایر پژوهش های مرتبط مهم 51  
فصل سوم: روش تحقیق 54  
3-1 چالش های رایج در زمینه سیستم عامل های ابری 55  
3-1-1 مقیاس پذیری 55  
3-1-1-1 تغییر مقیاس افقی و عمودی 56  
3-1-1-2 مقیاس پذیری پایگاه داده ها 57  
3-1-1-3 طراحی برای مقیاس پذیری 58  
3-1-1-4 مقیاس پذیری در محاسبات ابری 59  
3-1-1-5 تغییر مقیاس قوی و ضعیف 59  
3-1-2 کشش تقاضا 60  
3-1-3 خطاها 60  
3-1-4  گره خوردن کاربران به یک سرویس دهنده خاص 61  
3-1-5   وابستگی شدید بین مولفه ها 61  
3-1-6  فقدان پشتیبانی چند مستاجری 62  
3-1-7  فقدان پشتیبانی از SLA 62  
3-1-7-1  تعریف توصیف SLA 62  
3-1-7-2  فقدان SLA در ابرهای موجود 64  
3-1-8  فقدان انعطاف پذیری لازم در واسط کاربری 64  
3-2  ارائه راهکارها 64  
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 68  
4-1  پیاده سازی و شبیه سازی 69  
4-2  شرایط محیط شبیه سازی 71  
4-3  مقیاس پذیری با اندازه شبکه 72  
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 74  
5-1 خلاصه و نتیجه گیری 75  
5-2 مزایای تحقیق انجام شده 75  
5-3 معایب تحقیق انجام شده 75  
5-4 کارهای آتی 76  
منابع و مآخذ 77  
منابع فارسی 78  
منابع غیرفارسی 79  

فهرست جداول

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول 2-1 : سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس 13
جدول2-2 : سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس 15
جدول 2-3 : سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس 16
جدول 4-1 : شرایط محیط شبیه سازی 72

فهرست شکل ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...