پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  As Ba B Cd Cr Co Cu Fe Pb Mn Hg Ni Se Ag Zn
معادن فلزی ×     ×     × × × ×   ×   × ×
ذوب فلزات ×     × ×   ×   ×     × ×   ×
آبکاری فلزات     × × × × × × × ×   ×   × ×
ریخته‌گری   ×         × ×   ×   ×     ×
صنایع شیشه‌سازی × × × × × ×       ×     ×    
صنایع چینی ×   × ×     × × × ×   × × × ×
صنایع پلاستیک       ×             ×        
صنایع سرامیک × × × × ×       × ×     ×    
تولید حشره‌کش ×           × × ×   ×        
پالایشگاه نفت ×           × × ×   ×        
حفاظت چوب ×   ×   ×       ×            
ساخت رنگ × ×   × ×       × ×   × ×    
دترجنت × ×                 ×     ×  
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...