2-4-1.اهداف اختصاصی :

  • تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
  • تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق

پایان نامه

 

 

یک مطلب دیگر :

 
 
  • سؤال اصلی :
  • عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...