پایان نامه

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

در راه E3؛ چه انتظاراتی از نینتندو داریم؟

 

 
فصل اول: مقدمه  
1-1- پیشگفتار …………………………………………… 2
1-2- معرفی کادمیوم ……………………………………………… 3
1-2-1- خواص فیزیکی کادمیوم ………………………………… 3
1-2-2- کاربردهای کادمیوم ………………………………………….. 4
1-2-3- منابع آلوده­کننده آب …………………………………………. 4
1-2-4- مواجهه انسان با آلودگی کادمیوم …………………………………………………………………. 5
1-2-5- اثرات کادمیوم بر روی سلامتی …………………………… 7
1-3- کربنات کلسیم …………………………………………………………… 8
1-3-1- شکل­های کریستالی کربنات کلسیم …………………… 9
1-4- کریستالیزاسیون ……………………………………………………. 15
1-4-1- فوق اشباعیت ……………………………………………….. 15
1-4-2- مکانیسم تشکیل بلور …………………………………….. 18
1-4-3- مکانیسم رشد بلور …………………………………………… 21
1-4-4- عوامل تجربی تعیین کننده اندازه ذرات ……………………………………. 22
1-4-5- اثر اختلاط بر فرایند تبلور ………………………………………………. 23
1-4-6- ترسیب ………………………………………………………………………. 24
1-4-7-  صاف کردن و شستشوی رسوب ………………………………………. 25
 
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته  
عنوان    صفحه
 
2-1- پیشگفتار …………………………………………………… 27
2-2- تکنیک­های حذف کادمیوم ……………………………………. 28
2-2-1- روش­های شیمیایی ……………………………………. 28
2-2-2- همرسوبی …………………………………………………… 34
2-2-3- تکنیک جداسازی غشا ……………………………………….. 37
2-2-4- تکنیک تبادل یونی …………………………………….. 39
2-2-5- تکنیک استخراج با حلال ……………………………………………… 43
2-2-6- تکنیک جذب …………………………………………………………….. 62
2-3- نتایج …………………………………………………………………….. 80
 
فصل سوم: آزمایشگاهی  
3-1- شرح دستگاه آزمایش ………………………………………….. 84
3-2- روش تهیه محلول­های آزمایش ……………………………………….. 87
3-3- روش آزمایش …………………………………………. 87
3-4- دستگاه­های آنالیز استفاده شده در آزمایشات ………………………………………………………….. 90
3-4-1- دستگاه جذب اتمی ………………………………………………… 90
3-4-2-  میکروسکوپ الکترونی روبشی ……………………. 93
3-4-3- طیف سنج پراش اشعه ایکس ……………………………….. 94
 
فصل چهارم: بحث و نتیجه­ گیری  
4-1- تاثیر pH ……………………………………………………… 97
4-2- تاثیر شدت جریان تزریق ……………………………………… 99
4-3- تاثیر شدت همزدن …………………………………………………………………. 100
4-4- تاثیر غلظت واکنشگرها ……………………………………………. 101
4-5- تاثیر غلظت اولیه کادمیوم ………………………………………… 102
4-6- تاثیر دما …………………………………………………… 103
4-7- تاثیر جابجایی واکنشگرها …………………………………………….. 105
عنوان    صفحه
 
4-8- تاثیر حضور و عدم حضور دانه­های اولیه …………………………………………………………………… 106
4-9- اثر افزایش کربنات آمونیوم به جای کربنات سدیم ………………………………………………….. 107
4-10- اثر استفاده از پساب یک واحد صنعتی ………………………………………………………………….. 108
4-11- تعیین مکانیسم همرسوبی ……………………………………………. 109
4-12- ضریب توزیع ……………………………………………………. 110
4-13- سختی آب ……………………………………………………………….. 112
4-14- حذف کادمیوم از نمونه واقعی ………………………………. 113
4-15- عکس­برداری SEM ……………………………………………… 114
4-16- آنالیز XRD ……………………………………………………….. 117
4-17- درصد خطا آزمایش­ها ……………………………………….. 119
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات  
5-1- نتیجه­گیری کلی ……………………………………………………………… 121
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………… 123
 
فهرست منابع و مآخذ  
منابع فارسی …………………………………………………………….. 124
منابع انگلیسی ……………………………………………………….. 125
– پیشگفتار
حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند یک وظیفه عمومی تلقی می­گردد. انواعی از آلودگی­ها در آب خروجی از کارخانه­ها، نیروگاه­ها و پالایشگاه­ها وجود دارد. به همین دلیل باید نسبت به سیستم­های آبی، انواع منابع آلوده­کننده، اثرات آلودگی، روش­های دفع آلودگی و روش­های پیشگیری از آلودگی اطلاع کافی در دسترس جامعه باشد (Manahan, 2004).
امروزه آلودگی آب­های طبیعی با فلزات سنگین اثرات بالقوه سمی بر موجودات زنده می­گذارد. شهرنشینی و توسعه کشت و صنعت منجر به آلودگی آب با فلزات سنگین می­شود (Ghaedi et al., 2010; Silva et al., 2009).
چگالی فلزات سنگین بیشتر از 5 گرم بر سانتی­متر مکعب یا 5 برابر چگالی آب است. برای مثال چگالی کادمیوم 7/8 گرم بر سانتی­متر مکعب می­باشد در حالی که چگالی کلسیم و باریم به ترتیب 55/1 و 6/2 گرم بر سانتی­متر مکعب­ است. محدودیت منابع آبی، کمبود بارندگی، خطر بحران کم آبی و اهمیت بازیابی مجدد آب از یک سو و افزایش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین از سوی دیگر، یافتن راه حل­های قابل قبول زیست محیطی را در جهت حذف این مواد از منابع آبی ضروری می­سازد (Mohammad and Shashi, 2001).
کادمیوم برای انسان مضر است و به اندام­هایی مثل کلیه­ها، کبد و ریه­ها آسیب می­رساند (Pourreza and Ghanemi, 2010). پساب­های صنعتی مهم‌ترین منابع آلوده­کننده­ی محیط زیست هستند، به عنوان مثال باتری­ها، رنگ‌دانه‌ها، پوشش فلزات، پلاستیک، کودهای شیمیایی و خالص­سازی سنگ معدن روی، سرب یا مس از جمله آلوده­کننده­های محیط زیست است (Chamjangali et al., 2010).
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...